Leasing pracowniczy i outsourcing pracowniczy

Pracownicy tymczasowi

Naszym Klientom oferujemy na terenie całego kraju wykwalifikowanych pracowników. Cały proces zatrudnienia obsługuje GoDan Serwis, począwszy od rekrutacji, rozliczenia płacowe i skarbowe, szkolenia. Oferta leasingu pracowniczego skierowana jest do dostawców, sieci handlowych, magazynów, firm produkcyjnych i usługowych.

 

Hostessy, pokazy, konferencje, sampling. 

GoDan Serwis dysponuje siatką przedstawicieli na terenie całej Polski, którzy oferują jednorazowe lub dłuższe wsparcie w działaniach promocyjnych. Zatrudniamy na zasadzie outsourcingu pracowniczego 2800 osób na terenie całego kraju. Współpracujemy także z osobami w innych krajach na terenie Europy.

 

Profesjonalny outsourcing pracowniczy

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu pracowniczego. Obecnie zatrudniamy ok. 2800 osób na terenie całej Polski. Oferujemy również leasing pracowniczy, pomagający pozyskać osoby do pracy tymczasowej w firmach usługowych i produkcyjnych, magazynach oraz sieciach handlowych. Zapewniamy odpowiednio wykwalifikowanych, rzetelnych i solidnych pracowników. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do firm produkcyjnych i usługowych, sieci handlowych, dostawców, przedsiębiorców prowadzących magazyny bez względu na wielkość podmiotu.

 

Outsourcing – firma z dużym doświadczeniem

Jako firma outsourcingowa działamy w branży od wielu lat. Zdobyliśmy przez ten czas szerokie grono zadowolonych, stałych Klientów. Jesteśmy jedną z największych agencji wsparcia sprzedażowego w branży przemysłowej na rynku polskim. Zaufali nam najwięksi dostawcy towarów i usług z branży spożywczej, budowlanej, wydawniczej, sportowej, odzieżowej oraz wielu innych. Obsługujemy większość działających w Polsce wielkopowierzchniowych sieci marketów oraz sklepów spożywczych, budowlanych, oferujących sprzęt AGD, RTV i elektroniczny. Z niektórymi Klientami pracujemy na stałe w zakresie outsourcingu pracowników już od kilkunastu lat.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, rzetelnie oraz z zaangażowaniem. Regularnie monitorujemy sytuację rynkową, aby móc jak najlepiej i najszybciej reagować na wszelkie zmiany, wprowadzając m.in. nowe rozwiązania w zakresie usług outsourcingowych.

 

Kompleksowe usługi outsourcingowe i leasingu pracowniczego

Oferujemy kompleksowe usługi leasingu pracowniczego. Zapewniamy fachowe przeprowadzenie rekrutacji i wybór najbardziej odpowiednich, odpowiadających w pełni wymaganiom danego stanowiska pracowników. Podpisujemy umowy z zatrudnionymi osobami, wypłacamy wynagrodzenia oraz – w przypadku takiego zapotrzebowania – wysyłamy pracownika na obowiązkowe badania lekarskie. Terminowo i prawidłowo wykonujemy także wszystkie niezbędne rozliczenia skarbowe oraz płacowe. Realizujemy profesjonalne szkolenia, jak również usługi z zakresu coachingu i mentoringu dla pracowników.

 

Usługi outsourcingowe, jakie świadczymy

Świadczymy także usługi outsourcingu pracowniczego, dostarczając zespół specjalistów o kwalifikacjach wymaganych do realizacji konkretnego projektu lub zadania. Jesteśmy elastyczni, w pełni dopasowując ofertę do konkretnych wymagań i oczekiwań Klienta. Potrafimy szybko dostarczyć niezbędne kompetencje firmie, która akurat tego w danym momencie potrzebuje. Zatrudniamy kilkudziesięciu mobilnych Koordynatorów Regionalnych, czuwających nad sprawną i skuteczną realizacją powierzonego nam procesu lub usługi.

 

Outsourcing pracowników do działań promocyjnych

Nasza firma outsourcingowa dysponuje kilkutysięczną bazą sprawdzonych, przeszkolonych pracowników oferujących wsparcie w działaniach promocyjnych, gotowych do zrealizowania jednorazowych albo cyklicznych wydarzeń. W ramach leasingu pracowniczego zatrudniamy hostessy z obszaru całej Polski. Współpracujemy również z osobami na terenie innych krajów europejskich.

 

Outsourcing pracowniczy w GoDan Serwis – dlaczego warto?

Leasing oraz outsourcing pracowniczy, które oferują kompetentne firmy outsourcingowe, niosą wiele zalet i korzyści. Dlaczego więc warto nawiązać współpracę z GoDan Serwis?

 

Leasing pracowniczy:

  • Przede wszystkim wiąże się ze znaczną optymalizacją struktury kosztów. Pozwala na zmniejszenie wydatków na procesy związane z rekrutacją oraz selekcją nowych pracowników.
  • Likwiduje konieczność zamieszczania płatnych ogłoszeń w serwisach z ofertami pracy, a także przeprowadzania wielogodzinnych rozmów rekrutacyjnych z kandydatami.
  • Zlecenie znalezienia i zatrudnienia odpowiedniego pracownika wykwalifikowanej firmie zewnętrznej znacząco odciąża rekruterów danej sieci czasowo, a także samą markę finansowo, znosząc obowiązek wydawania środków na płatne ogłoszenia o pracę, kontakty z kandydatami itp.
  • Dzięki szerokiej bazie sprawdzonych pracowników, proces selekcji oraz zatrudnienia odpowiednich osób jest szybki i prosty – znacznie szybszy niż w przypadku samodzielnych poszukiwań pracowników przez dane przedsiębiorstwo.

 

Outsourcing pracowniczy:

  • Pozwala na dostęp do wiedzy i kompetencji, których aktualnie brakuje w przedsiębiorstwie w zakresie realizacji określonej usługi. Firma outsourcingowa kompletuje zespół specjalistów, oddelegowując ich do wykonania określonych zadań u klienta. Współpraca odbywa się na zasadach współpracy B2B – po zakończeniu projektu, zespół specjalistów wraca do swojego pracodawcy.
  • Firma potrzebująca wsparcia w określonej dziedzinie nie musi przejmować się procesami rekrutacyjnymi i kadrowymi – decydując się na outsourcing niejako pozyskuje zespół gotowy do pracy.
  • Dzięki temu łatwiejszy staje się dostęp do wykwalifikowanych specjalistów o ściśle określonych kompetencjach i umiejętnościach. Można także liczyć na ich wieloletnie doświadczenie zdobyte przy okazji realizacji projektów dla innych przedsiębiorstw.
  • Umożliwia też elastyczne dopasowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane firmom, w których liczba pracowników jest z góry określona i nie może zostać przekroczona, a jednocześnie wzrasta zapotrzebowanie na realizację procesów wymagających wysokich kompetencji i umiejętności.
  • Outsourcing pracowników staje się kosztem usług obcych, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla wskaźników efektywności obliczanych względem liczby osób zatrudnionych.

Podsumowując, leasing i outsourcing pracowniczy to usługi przynoszące wiele korzyści przedsiębiorstwom charakteryzującym się dużą fluktuacją zatrudnienia. Decydując się na jedną z opcji, warto mieć na uwadze, że pracownika pozyskanego w leasingu należy traktować jak pracownika zatrudnionego na etacie. Natomiast pracownik oddelegowany do realizacji zadań w ramach outsorcingu staje się współpracownikiem/partnerem B2B, którego zakres współpracy normuje podpisana umowa.

 

Leasing pracowniczy i jego korzyści kadrowo-administracyjne

Leasing pracowników wiąże się również ze znacznym usprawnieniem obsługi kadrowo-administracyjnej. To po stronie firmy outsourcingowej leży bowiem obowiązek kompleksowych zadań z zakresu kadr i płac, czego rezultatem dla Klienta jest m.in. uniknięcie nadmiernego zwiększenia zasobów administracyjnych. Do korzyści wynikających z tego rodzaju współpracy zaliczyć można również brak zobowiązań prawnych danej firmy wobec leasingowanych pracowników. Przedsiębiorstwo podpisuje umowę z firmą outsourcingową, a nie z poszczególnymi pracownikami. To znacznie skraca i ułatwia cały proces zatrudniania, a także pozwala na ograniczenie zakresu odpowiedzialności – zobowiązania wobec pracowników, jak również urzędów państwowych ciążą na firmie świadczącej leasing pracowniczy.

Proces ten minimalizuje ryzyko związane z zatrudnieniem, zwiększając tym samym po stronie przedsiębiorcy bezpieczeństwo organizacyjne i prawne. Pracownik w leasingu to pracownik pracujący jak na etacie. Jego odpowiedzialność za np. szkody to 3-krotność pensji. Firmy świadczące usługi leasingu pracowniczego, jak GoDan Serwis, posiadają wysokie ubezpieczenie OC od ewentualnych szkód, które mogą wyrządzić dostarczani pracownicy.

 

Współpraca z GoDan Serwis przynosi same korzyści!

Współpraca z doświadczonymi firmami outsourcingowymi, takimi jak GoDan Serwis, to również gwarancja stałego, fachowego wsparcia organizacyjnego oraz doradztwa, opartych na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz setkach przeprowadzonych z sukcesem rekrutacji. Zapewniamy też możliwie najkrótszy czas realizacji zleceń. Działamy szybko i zdecydowanie, zapewniając rzetelnych oraz solidnych pracowników gotowych do pracy niemal z dnia na dzień. Dzięki temu możliwe jest sprawne przeprowadzenie nieplanowanych wcześniej akcji promocyjnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem, błyskawicznie reagując na bieżące potrzeby w zakresie leasingu pracowniczego czy ewentualne problemy kadrowe przedsiębiorstwa.

 

Firma outsourcingowa – GODAN SERWIS

Wymienione wyżej korzyści wskazują jednoznacznie na to, że usługi outsourcingowe i leasingowe są korzystnym rozwiązaniem, szczególnie polecanym dla przedsiębiorstw o dużej fluktuacji zatrudnienia oraz dla firm działających w sezonowej branży, zwiększających lub zmniejszających zatrudnienie w wybranych okresach. Powierzenie procesu rekrutacji, selekcji i sprawdzenia pracowników zewnętrznej, wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie wiąże się z dużymi oszczędnościami finansowymi, a co ważniejsze – pozwala skoncentrować się na strategicznych aspektach prowadzonej działalności.

Napisz do nas

OBSŁUGIWANE SIECI

NASI KLIENCI

Zobacz wszystkich partnerów