Duże firmy oraz przedsiębiorstwa bardzo często poszukują pracowników, którzy wesprą ich działalność na nieco innych zasadach, niż tradycyjna praca stała. Rynek nie lubi próżni, więc szybko zaczęły powstawać tzw. agencje pracy tymczasowej, dzięki którym dany pracownik mógł znaleźć pracę w przedsiębiorstwie na określony czas. Jednak to rozwiązanie nie zaspokoiło branży, jaką jest praca tymczasowa.

Dlatego też, jak grzyby po deszczu, wyrosły na rynku nowoczesne firmy outsourcingowe, których celem było dostarczenie wykwalifikowanych pracowników do przedsiębiorstw. Cele outsourcingu są jasne – pozwala on powierzyć firmie zewnętrznej część biznesowych zadań, a tym samym odciążyć przedsiębiorstwo zarówno formalnie, jak i finansowo. Oszczędności generowane w ten sposób mogą sięgać od 30% nawet do 70%.

Wybór pomiędzy agencją tymczasową a outsourcingiem stanowi kluczowy aspekt dla zarządu przedsiębiorstwa. Należy więc rozważyć własne potrzeby oraz możliwości i zastanowić się nad ewentualnymi korzyściami z wyboru jednej z tych dwóch metod pozyskiwania pracowników.

Pracownicy tymczasowi z agencji

Agencje pracy tymczasowej działają na podstawie regulacji zapisanych w odpowiedniej ustawie. Przepisy jasno precyzują, że zawarta w taki sposób umowa wiąże ze sobą 3 strony: agencję pracy tymczasowej, pracownika oraz pracodawcę. Pracownik tymczasowy zostaje zatrudniony na warunkach znajdujących się w ustawie dotyczącej pracy tymczasowej. Można w niej znaleźć szczegółowe regulacje dotyczące wymiaru godzinowego pracy, okresów wypowiedzenia, urlopów oraz wszystkich innych spraw związanych z zatrudnieniem.

Warto zaznaczyć, że przepisy jasno określają, że długość zatrudnienia w jednym przedsiębiorstwie pracownika tymczasowego nie może przekraczać 18. miesięcy w jednym 36. miesięcznym okresie. Osobowa zatrudniona przez specjalistyczną agencję podlega bezpośrednio pracodawcy, czyli osobie pracującej w danym przedsiębiorstwie, tym samym ta osoba (lub osoby) sprawuje nadzór nad wykonywanymi zadaniami. W takim przypadku agencja nie ponosi odpowiedzialności za efekty pracy danej osoby.

Zalety i wady korzystania z usług agencji pracy tymczasowej

Wielu przedsiębiorców decyduje się na pracowników tymczasowych, aby uprościć procesy rekrutacyjne oraz zdjąć ze swoich barków znaczną ilość formalności. Takimi sprawami zajmuje się agencja – to ona znajduje odpowiednie osoby, sprawdza je, przeprowadza rozmowy, a następnie przedstawia umowę do podpisania.

Pracownicy tymczasowi podlegają jednak bezpośrednio pracodawcy. Oznacza to, że musi on sprawować nad nimi kontrolę, wyznaczać zadania, a następnie ich z nich rozliczać. Doświadczenie pokazuje, że pracodawcy szukają rozwiązań, które pozwolą im jeszcze lepiej optymalizować czas i generować oszczędności. Okazało się więc, że praca tymczasowa jest metodą niewystarczającą dla wielu przedsiębiorstw. Agencje co prawda rekrutują pracowników, jednak nie mają wpływu na jakość ich pracy. Tutaj o wszystko musi zadbać przedsiębiorca, który nierzadko chciałby się skupić na pozyskiwaniu kolejnych klientów dla swojej firmy i szukać nowych ścieżek rozwoju.

Outsourcing – nowoczesne rozwiązanie dla wielu firm

O celach outsourcingu wspomniano wyżej. Bez wątpienia pomaga on znacząco zoptymalizować koszty w prowadzeniu działalności biznesowej. To korzystne rozwiązanie zarówno w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstwo, które nieustannie cierpią na braki kadrowe, przez co muszą szybko oraz agresywnie się rozwijać, aby przetrwać, jak i tych największych, zatrudniających masowo.

Inaczej niż w przypadku pracowników tymczasowych, w outsourcingu to firma, która oddelegowała pracownika do przedsiębiorstwa, sprawuje nad nim kontrolę, wyznacza zadania i rozlicza z pracy. Pracownicy tymczasowi mogą otrzymywać polecenia bezpośrednio od kierownika w danym zakładzie – w przypadku outsourcingu klient określa jedynie, jakie ma oczekiwania, a codziennym zarządzaniem zajmuje się firma outsourcingowa.

Zgodnie z celami outsourcingu, cały nacisk zostaje położony na zyskanie przez przedsiębiorstwo większej swobody. Daje on przede wszystkim dużą szansę na szybki rozwój, zdejmując z barków pracodawcy większość spraw kadrowych.

Zalety z outsourcingu

Kolejne cele outsourcingu to pomoc przedsiębiorcom przy wprowadzaniu technologii oraz rozwiązań, które na obecnym etapie działalności mogą nie być dla nich osiągalne. Z racji tego, że za pracę pracowników odpowiada firma outsourcingowa, musi zależeć jej na tym, aby jakość stała na jak najwyższym poziomie. W przeciwnym wypadku klient może zerwać współpracę. Pracownik tymczasowy wymaga obsługi kadrowej przez przedsiębiorstwo, w przypadku outsourcingu wszystkie zobowiązania bierze na siebie firma zewnętrzna.
Warto pamiętać, że outsourcing to usługa, którą zamawia klient. Nie wydaje on więc konkretnych instrukcji, a jedynie zalecenia – firma outsourcingowa jest zatem rozliczana za efekt. Warto zastanowić się nad wadami oraz zaletami obu rozwiązań i przenalizować je, uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, jego kondycję finansową oraz strategię rozwoju.