Usługi outsourcingu cieszą się rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców z różnych branż. Co kryje się pod pojęciem outsourcing oraz jakie są jego rodzaje? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Definicja i istota outsourcingu

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) to najogólniej mówiąc, zjawisko wykorzystywania źródeł zewnętrznych przez przedsiębiorstwo. Istotą outsourcingu jest wydzielanie, a następnie zlecanie przez firmę innym podmiotom projektów, zadań, procesów czy funkcji, które dotychczas wykonywali pracownicy owej spółki. W ten sposób zarówno kadra zarządzająca, jak i poszczególni specjaliści mogą całkowicie skupić się na prowadzeniu biznesu oraz wykonywaniu zadań, na których znają się najlepiej.

W zależności od indywidualnych potrzeb, środków, wiedzy czy priorytetów w firmie, przedsiębiorca może podjąć decyzję o tym, jakiego rodzaju prace albo z którego obszaru działania przenieść na usługodawców. Zazwyczaj firmy zlecają usługi księgowe profesjonalnym biurom rachunkowym, programistyczne – specjalistom IT albo rekrutacyjne wyspecjalizowanym w tym zakresie spółkom z branży HR. Decydując się na współpracę z zewnętrznymi wykonawcami, warto wcześniej sprawdzić, czy mogą oni zapewnić usługi na najwyższym poziomie, m.in. czytając referencje od innych klientów albo opinie na temat spółki w internecie. Firmy te powinny być wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach, aby mieć pewność, że jak najlepiej sprostają powierzonym im zadaniom.

Outsourcing rodzaje

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje outsourcingu, wydzielone ze względu na stopień oddelegowania zadań: selektywny oraz pełny. Pierwszy przypadek obejmuje wybór i podpisanie umowy na pojedyncze działania w określonym czasie. Dzięki temu możliwe jest maksymalne dostosowanie oferowanych usług do bieżących potrzeb oraz wymogów danej firmy. Przykładem będzie podpisanie umowy na rekrutację, a następnie zatrudnienie pracowników sezonowych w ramach outsourcingu pracowniczego, mimo że w firmie pracuje osoba odpowiedzialna na sprawy kadrowe. Drugi rodzaj outsourcingu, czyli pełny, polega natomiast do kompleksowej, stałej obsłudze zleceniobiorcy przez usługodawcę.

Inny typ podziału dotyczy z kolei miejsca oddelegowania określonych zadań. Obejmuje outsourcing kapitałowy (wewnętrzny) oraz kontraktowy (zewnętrzny). W pierwszym przypadku przedsiębiorstwo rezygnuje z samodzielnego wykonywania wybranych prac i przekazuje je na zewnętrzny podmiot. Obie firmy łączy umowa, porozumienie albo inny kontrakt. Wewnętrzny outsourcing polega natomiast na wydzieleniu z firmy konkretnego działu, a następnie utworzeniu z niego spółki-córki powiązanej z przedsiębiorstwem kapitałowo. To oznacza, że wspomniany dział nie zniknie z obszaru działalności firmy, ale zostanie przeniesiony do nowego podmiotu gospodarczego, podlegającego nadrzędnej spółce, czyli jednemu kapitałowi.

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu?

Wiedząc już, na czym polegają outsourcingowe usługi, warto zastanowić się nad korzyściami, jakie one ze sobą niosą. A zalet tej formy współpracy jest wiele. Współpraca z profesjonalnym, wyspecjalizowanym w danym zakresie wykonawcą to przede wszystkim rozwiązanie opłacalne finansowo. Zamiast np. tworzyć stanowisko pracy dla księgowej, programisty czy specjalisty z zakresu HR, można zlecić realizację konkretnych usług zewnętrznemu podmiotowi. To szczególnie korzystna opcja w przypadku niedużych firm, w których zatrudnienie nowego pracownika znacząco nadwyrężyłoby budżet. Również duże przedsiębiorstwa nierzadko korzystają ze wspomnianych działań, oszczędzając w ten sposób środki, które musiałyby przeznaczyć na zespół pracowników z danego działu.

Poza kwestiami ekonomicznymi, korzystanie z outsourcingu wiąże się także z dużą wygodą dla przedsiębiorcy. Wiedząc, że kwestie informatyczne, księgowe czy związane z zatrudnianiem pracowników są w dobrych rękach, właściciel, a także inni specjaliści z firmy mogą skupić się na zadaniach związanych ze zdobywaniem nowych klientów czy rozwijaniem działalności.